Garry

Koje je najbolje vreme da počneš sa dresurom?

Povučeni ličnim iskustvom i ujedno naš dobronameran savet svima koji dobiju/kupe psa je taj da on bude spreman na sve uslove i prilike. Počevši od prvog izlaženja u dvorište sa svoja tri meseca,pa sve do šetnje gradom,slušanja raznih zvukova i odlaska u salon. Važno je da čuje različite zvukove i da prolazi kroz takozvani test socijalizacije svakoga dana ili barem tri do četiri puta nedeljno.


Posle trećeg meseca preporučuje se dovođenje psa kod nas u salon,gde će se pored druženja sa nama,takođe navići i na zvukove svega onoga što će ga na narednom dolaženju čekati. Cilj našeg salona je što manja trauma za psa i što veće prilagođavanje pasa salonskim uslovima,uz konačan rezultat da bude zadovoljstvo i uživanje pasa u salonu. Taj prvi dolazak,kao i sve naredne koji su vezani za dolazak pasa na privikavanje kod nas bilo u salon ili na pansion se ne naplaćuje jer nam je krajnji cilj da pas uživa kod nas.